FANDOM


รายงานข่าวโดย:ทีมข่าวไร้สาระนุกรม


....... จากการรายงานข่าวของผู้สือข่าวอาณาจักรไร้สาระนุกรมประจำประเทศเทยกรณีที่ศาลไคฟงมีคำสัั่งคุ้มครองชั่วคราวในกรณีจะเปิดฮั้ว 3000000 G โดยทางศาลไคฟงนำโดยเปาบุ้นจิ้นให้เหตุผลสั้นๆว่า 555+ จากนั้นก็มีไข่+รองเท้านับพันๆใน(และคู่)ลอยมาประทับตรงตำแหน่งของดวงจันทร์เสียวบนกระบาลหม่อม.....