Fandom

Unnews Wiki

อนาถ 3G เทย

26pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
รายงานข่าวโดย:ทีมข่าวไร้สาระนุกรม


....... จากการรายงานข่าวของผู้สือข่าวอาณาจักรไร้สาระนุกรมประจำประเทศเทยกรณีที่ศาลไคฟงมีคำสัั่งคุ้มครองชั่วคราวในกรณีจะเปิดฮั้ว 3000000 G โดยทางศาลไคฟงนำโดยเปาบุ้นจิ้นให้เหตุผลสั้นๆว่า 555+ จากนั้นก็มีไข่+รองเท้านับพันๆใน(และคู่)ลอยมาประทับตรงตำแหน่งของดวงจันทร์เสียวบนกระบาลหม่อม.....

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki