FANDOM


พยากรณ์อากาศแห่งสำนักข่าวนูปอิสก๊อดลี่รายงานข่าวดังนี้

2 ตุลาคม 2553Edit

ฝนตกจจะตกแรงมาก มีคลื่นความกดอากาศหน้าห้องน้ำสาธารณะ จะมีตัวเงินตัวทองเพ่นพ่านอยู่ในบอร์ดประมูล จะมีเกรียนเข้ามาก่อเกรียนในไร้สาระนุกรม

และมีอุกกาบาตสีเขียวตกลงมา หน้าบ้านใครไม่รู้
Tiberium

แบบนี้ บ้านใครก็ไม่เหลือล่ะก๊า