FANDOM


นักวิชาเกรียนเตือน ทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำสาธารณะ (ง่ายๆ ห้องนำ้ำตามปั้มสำหรับประเทศเทย) ใครพูดคำนี้ ใครไม่ใช่เกย์ ให้รีบวิ่งหนีไวๆ คือคำว่า "ยาราไนก๊า"


กลับไปที่ หน้าหลัก